Informacja

Informacja dotycząca lotów zapoznawczych:

  • aerolach.pl umożliwia zakup vouchera na lot zapoznawczy w Sądeckim Ośrodku Szkolenia Lotniczego AERO-LACH Wiesław Szewczyk
  • dokonywanie zakupów za pośrednictwem aerolach.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika
  • aby złożyć zamówienie na voucher należy wypełnić formularz umieszczony na aerolach.pl lub skontaktować się bezpośrednio z właścicielem ośrodka
  • wymagane do złożenia zamówienia dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO
  • po złożeniu zamówienia należy w ciągu 7 dni dokonać płatności na numer konta: 44 8797 1026 0020 0295 9977 0001  (Bank Spółdzielczy w Grybowie)
  • realizacja vouchera odbywa się w Sądeckim Ośrodku Szkolenia Lotniczego AERO-LACH Wiesław Szewczyk po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • zamawiający – konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od zawartej na odległość umowy zakupu bez podania przyczyn, składając oświadczenie potwierdzone udokumentowaną informacją
  • w przypadku odstąpienia od umowy Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego AERO-LACH Wiesław Szewczyk zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego należność za złożone zamówienie
  • w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia do wykonania lotu zapoznawczego wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
  • ewentualne spory można rozwiązać na platformie ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr