O NAS

W 2013 roku ośrodek AERO-LACH Wiesław Szewczyk został uznany za zdolny do prowadzenia szkoleń lotniczych bezpiecznie oraz zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 86RPS-02/2013.

Właściciel ośrodka jest bardzo doświadczonym pilotem samolotowym i szybowcowym. Posiada uprawnienia instruktora na samoloty ultralekkie UACP/INS, instruktora samolotowego, instruktora szybowcowego, mechanika lotniczego samolotów ultralekkich oraz nalot ogólny ponad 3000 godzin.

AERO-LACH Wiesław Szewczyk współpracuje również z innymi instruktorami, których doświadczenie lotnicze opiera się nie tylko na szkoleniu w aeroklubach regionalnych ale również w innych rodzajach lotnictwa cywilnego.  Jednym z współpracujących instruktorów jest Leszek Karczewski – instruktor pilot samolotowy (nalot ogólny 2500 godzin w tym jako instruktor 430 godzin), instruktor pilot szybowcowy (nalot ogólny 1650 godzin w tym jako instruktor 1200 godzin).

 Przyjęte założenia programowe szkolenia pozwalają na naukę latania ultralekkimi statkami powietrznymi w warunkach zbliżonych do idei wykorzystania własnych samolotów, na własnych przydomowych lądowiskach, co jest zgodne z rozporządzeniem zawartym w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie to dopuszcza eksploatację ultralekkich statków powietrznych na przystosowanych miejscach do startów i lądowań za zgodą jedynie właściciela gruntu.

W programach szkolenia ośrodka duży nacisk położono na:

  • naukę lądowania na krótkich lotniskach (lądowiskach)
  • naukę lądowania awaryjnego (z niepracującym silnikiem)
  • naukę lądowania zapobiegawczego
  • naukę lotów nawigacyjnych wykonywanych wyłącznie na podstawie mapy
  • naukę latania w terenie górskim

W oparciu o doświadczenia kadry instruktorskiej obowiązkowo prowadzone jest szkolenie praktyczne wyprowadzania z korkociągu realizowane na szybowcu lub samolocie dopuszczonym do akrobacji.

Absolwenci AERO-LACH są w pełni przygotowani do korzystania  ze wszystkich możliwości jakie daje latanie na sprzęcie ultralekkim.

ZAŚWIADCZENIE