SZKOLENIE

Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego AERO-LACH Wiesław Szewczyk prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne:

–  do świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego (UACP).
–  do uzyskania uprawnień do lotów VFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej (CVFR) dla pilotów posiadających UACP z uprawnieniem UAP
–  do licencji pilota szybowcowego (SPL).
–  prowadzimy dodatkowo szkolenia doskonalące z poszczególnych elementów latania.

Informacje ogólne

Szkolenie lotnicze na samolocie ultralekkim jak również na szybowcu rozpoczynamy od szkolenia teoretycznego.
Teoretyczny kurs obejmuje 65 godzin (60 godzin szybowce) wykładów z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Łączność
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Zasady lotu
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

Po ukończeniu kursu teoretycznego uczeń-pilot przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego dopuszcza go do szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne można rozpocząć po ukończeniu 16 roku życia za uwierzytelnionym zezwoleniem rodziców lub prawnych opiekunów. Przed pierwszym lotem szkolnym należy wykonać badania lotniczo-lekarskie klasy II, które są warunkiem koniecznym do szkolenia praktycznego. Badania takie przeprowadzają lekarze orzecznicy. Lista lekarzy orzeczników w całej Polsce znajduje się na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Koszt badań wynosi około 250 zł. Badania klasy II dopuszczają zarówno do szkolenia na samolotach ultralekkich jak również do szkolenia na szybowcach.

Cena teoretycznego szkolenia na samoloty ultralekkie (UACP):  1200 PLN
Cena teoretycznego szkolenia na szybowce (SPL):  800 PLN

Szkolenie praktyczne na samolocie ultralekkim do świadectwa kwalifikacji UACP:

Szkolenie obejmuje 22 godziny lotu z instruktorem oraz 6 godzin lotu samodzielnego po kręgu nadlotniskowym i po trasach:

 • Lot zapoznawczy
 • Nauka podstawowych elementów lotu (lot po prostej, wykonywanie zakrętów)
 • Loty szkoleniowe po kręgu
 • Poprawianie błędów przy starcie i lądowaniu
 • Przeciągnięcie, wyprowadzanie z nienormalnych położeń
 • Sytuacje awaryjne
 • Loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem
 • Loty samodzielne po kręgu
 • Loty doskonalące po kręgu i do strefy

Cena praktycznego szkolenia na samoloty ultralekkie (UACP):  11 000 PLN

Szkolenie do uzyskania uprawnień do lotów VFR w przestrzeni kontrolowanej dla pilotów posiadających UACP:

– Szkolenie teoretyczne  – 11 godzin w trybie stacjonarnym
– Szkolenie praktyczne – 8 godzin lotów na lotniska kontrolowane (np. lotniska obsługujące ruch pasażerski)

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte umiejętności. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów o maksymalnej masie do startu 495 kg .

Cena szkolenia (teoretyczne oraz praktyczne) do uprawnień (VFR): 3400 PLN

 Szkolenie praktyczne na szybowcach do licencji pilota szybowcowego SPL:

Szkolenie podstawowe odbywa się za wyciągarką (jest to najtańsza metoda szkolenia).
Minimalny wiek kandydata – ukończone 14 lat. Szkolenie obejmuje 56 lotów na dwusterze (z instruktorem) i 10 lotów samodzielnych.
W trakcie szkolenia uczeń pilot uczy się:

 • wykonywania lotów po prostej, zakrętów, lotu po kręgu nadlotniskowym, startu, lądowania, zapobiegania sytuacjom nieprawidłowym w locie oraz wprowadzania i wyprowadzania z korkociągu.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego dodatkowo uczymy nowych elementów lotu:

 • nauka lądowania w ograniczonym terenie (w przypadku wykonywania przelotu na szybowcu musimy się liczyć z tym, iż może zaistnieć sytuacja przymusowego lądowania w terenie przygodnym co jest bezpieczne, pod warunkiem posiadania umiejętności lądowania „na celność”)
 • nauka wykorzystywania noszeń termicznych zakończona dopuszczeniem przez instruktora szkolącego do lotów samodzielnych na termice.

Zdobycie powyższych umiejętności i wylatanie minimum 15 godzin upoważnia uczenia-pilota do przystąpienia do egzaminu  państwowego w celu uzyskania licencji LAPL/S.
Aby uzyskać licencję SPL należy wykonać jeden przelot samodzielny docelowy o długości minimum 50km  z lądowaniem na obcym lotnisku pod nadzorem instruktora lub wykonać przelot z instruktorem po trasie zamkniętej o długości co najmniej 100 km.
Efektem pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną jest uzyskanie licencji pilota szybowcowego SPL.

Cena praktycznego szkolenia szybowcowego „podstawowego”:  4 000 PLN

Serdecznie zapraszamy do nauki latania!