LĄDOWISKO JASIENNA

Wszelkiego typu operacje lotnicze i inne na lądowisku wymagają bezwzględnej zgody zarządzającego terenem !